Hovedside
Air Service
Tjenester
Ground handling
Bakketransportør
Base Camp Vardø
Kontakter
Nyheter
Linker
Book selv
NOR ENG

BASE CAMP VARDØ

I Vardø driver Air Service AS et treårig prosjekt som kalles "Base Camp Vardø" - et prosjekt som har formål å samle / samordne reiselivet i byen - basert på Vardø Kommunes uttalte satsning på reiseliv som en av hovedfaktorene i fremtiden.
Prosjektet har et mangfoldig innhold, fra produksjon av markedsføringsmateriell, oppbygging av presentasjonsstrategi, helårlig drift av turistkontoret osv.
Prosjektet ledes av Lars Engerengen, og første del av prosjektet avsluttes 31.mars 2011 - Del 2 er omsøkt, og skal etter planen gå frem til 31.mars 2013.