Hovedside
Air Service
Brønnøysund
Kirkenes
Murmansk
Kvalitet
Visjon
Tjenester
Kontakter
Nyheter
Linker
Book selv
NOR ENG

Kvalitet

Air Service har utarbeidet et kvalitetssystem som tar utgangspunkt i:

  • NS-EN ISO 9000:2001
  • Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven)
  • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)

Kvalitetssystemet beskriver hvordan Air Service både skal fremstå og oppfattes som en kvalitetsbevisst leverandør av sine tjenester. Målsettingen er til enhver tid å ha tilfredse kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere. I den daglige driften stebes det derfor alltid etter å levere feilfrie tjenester til rett tid og som tilfredsstiller kundenes krav, behov og forventninger. Alle medarbeidere skal kontinuerlig søke å fremme positive holdninger til service, kvalitet og kvalitetsforbedring. Forbedringsarbeidet, som omhandler kvalitet, effektivitet og helse, miljø og sikkerhet, foregår som en kontinuerlig prosess.

Som agent for Widerøe ivaretar Air Service IATA's krav og bestemmelser. Air Service har for øvrig målsetting om sertifisering etter NS-EN ISO 9001:2000 i løpet av 2012/2013.